دوربین پلاک خوان یونیویو UNV ipc-2322-EBR5-dpz28-C

برای قیمت تماس بگیرید

  • مناسب پلاک خوانی
  • دید در شب رنگی
  • دارای هوش مصنوعی
  • ضمانت یونیک ( فن آوری امن یاشار )
  • لوکس 0.002