فیش نری آداپتور

۲,۰۰۰ تومان

فیش نری آداپتور قابل استفاده برای تمامیه دوربین های مداربسته میباشد.

در صورت استفاده از آداپتور مرکزی شما به این فیش نیاز پیدا خواهید کرد.

فیش نری آداپتور فروشگاه آل دیجی مالز دوربین مدارسته کرمان
فیش نری آداپتور

۲,۰۰۰ تومان